Færre biler i byen

Langt mere end sporvogne - og endnu mere end busser - vil metroen tiltrække trafikanter, som ellers ville køre i egen bil, fastslog basisnet-rapporten i 1999.

Metro er den eneste af disse kollektive trafikformer, som i større målestok flytter folk fra den private til den kollektive trafik. Det skyldes, at metroen er så hurtig, kontinuerlig og komfortabel, at den på disse områder reelt kan konkurrere med privatbilen.

Hvis man tilrettelægger linieføringen derefter, vil endnu flere bili-ster blive tilskyndet til at tage metroen. Nordvest-metroen vil på denne måde bidrage markant til, at vi får færre biler i byen:

  • Kombineres den nordvestlige metro med et stationscenter og et parkeringsanlæg ved Hillerød-motorvejen vil den blive et attraktivt alternativ for de, som skal ind og arbejde i Køben-havn. De kan nemt og hurtigt stige om til metro-nettet og slip-pe for byens trafikkaos, parkeringsbesvær - og for at betale for at køre ind i København, hvilket efter alt at dømme vil blive en realitet om få år. På vej hjem kan de klare indkøbene i et su-permarked ved stationen.
  • Flere og flere københavnere tager den anden vej om morgenen - på vej ud til arbejdspladser i omegnen. Nordvest-metroen vil bl.a. betjene både de eksisterende erhversområder i Gladsa-xe/Søborg - og den igangværende og kommende erhvervsud-bygning ved TV-byen.
  • Hvis metrolinien føres frem til den planlagte Ring 3 forbindelse (Glostrup-Herlev-Gladsaxe-Lyngby) - fx ved Gladsaxe Trafik-plads - vil den samtidig give nem omstigning og adgang til by-delene langs Ring 3, bl.a. Buddinge, Gladsaxe, Herlev Hospital og Herlev Bycenter.