Hovedstadens trafikale u-land

Med Øresundsjernbanen til Ørestad, Tårnby og Kastrup – og videre til Malmø – og med anlæggelsen af Metrolinierne Vestamager og Østamager, er Amager ikke længere hovedstadens trafikale uland.

Det er til gengæld Københavns nordvestlige bydele, der – som det fremgår af kortet – også er blandt de tættest befolkede. Det springer i øjnene, at de 150.000 københavnere i de nordvestlige bydele ikke har samme trafikbetjening som det øvrige hovedstadsområde.