Hvad gør vi?

Hidtil har vi arbejdet lokalt i Brønshøj-området, hvor initiativet er udsprunget. Aktiviteterne har været rettet mod at mobilisere lokal opbakning til forslaget – og på at sætte Nordvest-metroen på den politiske dagsorden op til kommunevalget i november.

Begge dele er lykkedes ganske godt. "Metro til Brønshøj" har været det altdominerende debat-emne i lokalavisen (Brønshøj-Husum Avis) i efteråret 2001. Og forslaget blev derfor også helt dominerende i den lokale valgkamp op til kommunevalget.

  • 22 af de 55 nyvalgte borgerrepræsentanter har under valgkampen tilsluttet sig kravet om Nordvest-metroen – og lovet at arbejde på, at den også bliver gennemført. Klik her, hvis du vil se, hvem der støtter Nordvest-metroen
  • Vi har selvfølgelig også fremført forslaget om Nordvest-metroen over for Hovedstadens Udviklingsråd, der arbejder på en samlet trafikplan for hovedstadsområdet – og i forbindelse med kommuneplanlægningen i København.
    I 2002 gælder det om at holde politikerne fast på deres løfter – og om at udbrede kampagnen til de andre bydele, der vil have glæde af Nordvest-metroen.

Vi vil derfor meget gerne i kontakt med folk på Nørrebro, i Nordvest-kvarteret, i Tingbjerg og i Gladsaxe, som kunne tænke sig at støtte kampagnen. Klik her, hvis du vil sende os en mail.