Borgerinitiativ og forening

Borgerinitiativet Next Metro Brønshøj kom til verden ved et borgermøde i Brønshøj i foråret 2001. Her dannedes en kampagnegruppe, som siden har arbejdet med at sætte Nordvest-metroen på dagsorden – både lokalt og hos de politiske beslutningstagere.Vores mål er at få den nye Borgerrepræsentation til at arbejde for, at Københavns kommende metro udbygges med en linie gennem de nordvestlige bydele til Brønshøj, Husum, Tingbjerg og Gladsaxe.

En sådan linie vil naturligt komplettere metroens tre første etaper: De to linier på Amager til henholdsvis Ørestaden og Kastrup samt – på Sjællandssiden – linien fra Nørreport over Frederiksberg til Vanløse. Og den vil udgøre et komplet bybane-system, hvis den suppleres med en metro-ring fra Hovedbanegården ad Vesterbrogade-Falkoneralle-Jagtvej og Rigshospitalet til Trianglen, videre over Østerport til Holmen/Kvæsthusbroen – og herfra over Kongens Nytorv, Gammel Strand og Rådhuspladsen tilbage til Hovedbanen.

Forening
Next Metro har efter et års virke formelt organiseret sig som en forening, som holdt stiftende generalforsamling den 24. oktober 2002. Leif Kaare Jensen, Brønhøj, blev valgt som formand. Se bestyrelsen.
Foreningen skal arbejde for at realisere "en metrolinie gennem Københavns nordvestlige bydele", hedder det i vedtægterne, som lægger op til at skabe en fælles platform for alle de borgere, foreninger og virksomheder i København og Gladsaxe, der kan slutte op om formålet.

Medlemskab koster

  • 100 kr. for enkeltpersoner, dog
  • 50 kr for unge under 25
  • 300 kr for foreninger, institutioner og virksomheder

Klik her for indmelding