Basisnet-rapporten:
Masser af passagerer til en nordvest-metro

En skinnebåret forbindelse ad Nørrebrogade-Frederikssundsvej vil have et underlag på mindst 45.000 passagerer pr. døgn på den inderste del af strækningen. På strækningen videre til Brønshøj Torv er passagerunderlaget 20.000 eller mere.

Til sammenligning skønnes passagerunderlaget for metroens etape 3 (Amager Strand til Kastrup), at ligge mellem 13.000 og 15.000 passagerer pr døgn. Etape 1 – Ørestadslinien – vurderes på sigt at få 18.000-22.000 passagerer pr døgn. Kun metrolinierne i de centrale bydele og gennem Frederiksberg kan påvise et trafikunderlag på niveau med eller højere end Nørrebrogade-Frederikssundsvej.

Tallene stammer fra den såkaldte "Basisnet"-rapport fra 1999, som er den hidtil mest omfattende kortlægning af behovet og mulighederne for at udbygge den kollektive trafik i København.

Reelt vil passagerunderlaget for nordvest-forbindelsen være endnu større. Basisnet-rapportens beregninger er nemlig baseret på en sporgvogns-løsning – og rapporten fastslår meget klart, at en metro-løsning trækker mange flere passagerer. Når rapportens "Basisnet 1" (med sporvogne) skiftes ud med "Basisnet 2" (en metro-ringbane), vokser den beregnede døgntrafik ind ad Nørrebrogade (og videre over Vesterbro til City) til det dobbelte – 90.000!

Trafikunderlaget for en metrolinie videre ud ad Frederikssundsvej må forventes at blive tilsvarende større. Men sandheden er, at det aldrig er undersøgt.

Basisnet-rapporten kortlægger tre modeller for at udbygge den kollektive trafik i København. Du kan finde hele rapporten – og et resumé – på Hovedstadens Udviklings Råd HUR's hjemmeside.

Læs her hvorfor metro er den rigtige trafikløsning for de nordvestlige bydele.