Metro er bedre end sporvogne

De fleste – også blandt politikerne – er enige i, at det nordvestlige København har brug for bedre kollektiv trafik. Nogle mener, at løsningen er sporvogne eller sporbusser.

De argumenterer for, at sporvogne i gadeplan er nemmere at stige på og af. At der bliver flere stoppesteder – og derfor kortere at gå. At moderne sporvogne er lydsvage og behagelige. Og at anlægsomkostningerne er langt mindre end for en undergrundsbane.

Det sidste er uomtvisteligt. Til gengæld er det dyrere at holde sporvogne i drift, så på det lange sigt vil metroen alligevel blive den billigste.

Regnestykket kan man læse i ²Basisnet-rapporten² fra 1999, der sammenligner økonomien i forskellige modeller med henholdsvis sporvogne, metro og busser. På sigt vinder metro-løsningen – først og fremmest fordi den effektive transport trækker langt flere nye passagerer end sporvogne og busser. Metro-løsningen er således den, der bedst fremmer miljømålet om at begrænse unødig biltrafik ind i København og i stedet styrke den kollektive trafik.

Rapporten peger også på, at en sporvogns-løsning vil have store negative konsekvenser for den nødvendige biltrafik i de bydele, den betjener. Der vil ikke være plads til både sporvogne og biler på Nørrebrogade og Frederikssundsvej. Sporvognstilhængerne ønsker derfor at forbyde gennemkørende biltrafik.

Det vil imidlertid være til voldsom gene for den meget store del af biltrafikken, der har ærinde lokalt – herunder beboernes og de erhvervsdrivendes egne biler, taxaer og varevogne med leverancer til bydelen. Store dele af denne berettigede trafik vil herved blive tvunget ud på de tilstødende boliggader, som netop er blevet fredeliggjort ved trafikreguleringer i de senere år.

Metroen, derimod, trækker støjen og trængslen fra den gennemkørende persontransport ned under jorden. Derved bliver der fredeligere på gaden – og bedre plads til cyklister og livet i gaden.

For alle de mennesker, der dagligt benytter den kollektive transport, vil gevinsterne ved metroen være til at tage og føle på:

  • Kortere rejsetid: Langt hurtigere end bus og sporvogn
  • Mindre ventetid: Metroen kommer hvert 3. minut

Andre storbyer har anlagt deres undergrundsbaner forlængst. Mini-Metroen er Københavns nye undergrundsbane – og det vil være fuldstændig logisk at udbygge de første tre etaper med en linie gennem de forsømte nordvestlige bydele.

Nordvest-metroen vil reducere biltrafikken ind i København.