Nordvest-metroen og City-ringen

Både i politiske udspil og i forskellige planrapporter er der lagt op til, at der i den nærmeste fremtid skal træffes beslutning om den videre udbygning af metro-nettet, når etape 3 (Østamagerbanen til Kastrup) som planlagt sættes i drift i 2005.

Indtil videre har debatten især samlet sig om en foreslået Metro-ringbane rundt om det centrale København. Der er bred politisk enighed om, at der skal anlægges en sådan City-metro, som i første omgang skal forbinde Hovedbanegården, Rådhuspladsen, Kongens Nytorv, Annæ Plads/Amalienborg (med forbindelse til Opera- og skuespilhusene) og Østerport. Denne City-metro skal – enten i samme anlægsarbejde eller i en efterfølgende etape – videreføres til Trianglen, Rigshospitalet, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro, så den kommer til at danne en egentlig ringbane.

I finansaftalen mellem staten, Københavns og Frederiksberg kommuner blev der i juni 2001 afsat 10 mio. kr til forundersøgelser af en sådan City-metro. Ørestadsselskabet er udpeget til at stå for undersøgelserne. Nordvest-metroen må indgå i denne planlægning – bl.a. fordi den skitserede linieføring for metro-ringen overlapper Nordvest-linien på Nørrebrogade.

Alt efter hvilken løsning man vælger, vil Nordvest-metroen kunne bygges som en del af City-metroen – eller i forlængelse af denne. Realistisk bedømt vil linien kunne stå færdig i 2012-2015.

To forskellige løsninger på Nordvest-metroen