Nyt fra NextMetro...

S og VKO svigter metro til Brønshøj

Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i Københavns Kommune har i budgetforliget 2009 besluttet at droppe aftalen om at bygge et afgreningskammer på Cityringen ved Nørrebro Station. Afgreningskammeret til 200 mio. kr. er nødvendigt, hvis metroen senere skal udvides med en linie til Brønshøj. Alle partierne har tidligere ført valgkampagne på Brønshøj-linien, men vælger nu at løbe fra alle valgløfterne. NextMetro vil i den kommende tid forsøge at overbevise politikerne om, at de er ved at smadre visionen om at metroen i fremtiden skal dække hele byen, og at ingen bydele skal være uden hurtig forbindelse til centrum. Målet er at afgreningskammeret besluttes i næste budget.

500 meter til en station i Brønshøj


Brønshøj-linien vist som en udvidelse til Cityringen. Stationerne på forslaget er Tomsgårdsvej, Bellahøj, Brønshøj Torv, Veksøvej og Husumvej.
Kortudsnit fra Udredning om Cityringen - teknisk dokumentationsrapport, Transport- og Energiministeriet, maj 2005

Borgmestre vil have metro til Brønshøj

»En metro mod Brønshøj/Husum står nok øverst på min ønskeseddel. Men vi skal også se på metrobetjening af Nordhavn som en mulighed. Og vi skal se på alternativer, f.eks. en intensiveret vandbusdrift mellem Nordhavn og centrum. Så kan man lave andre former for kollektive trafikforbindelser mellem Nordhavn og Østerport,« siger den radikale teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam til Berlingske den 5/11-2007. Den konservative sundhedsborgmester Mogens Lønborg, som også var folketingskandidat ved valget 13. november 2007, skriver på sin hjemmeside om trafikinvesteringer i København, og konkluderer her at "udbygning af metroen er det [...] store projekt. Det gælder etableringen af den såkaldte CityMetro-ring og det gælder en linieføring til Brønshøj. Brønshøj er faktisk den eneste bydel i København, der ikke har en togforbindelse."

Metro-aftale om afgrening mod Brønshøj

Borgerrepræsentationen aftaler metroudvidelse mod Brønshøj

Som en del af aftalen om budget 2007 for Københavns Kommune har partierne aftalt at forberede Cityringen med en afgrening mod Brønshøj. Da aftalepartierne er Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, De Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti dækker forliget hele det politiske spektrum. Nu er første beslutning taget. Så mangler blot den endelige beslutning om at forlænge afgreningen.
Uddrag af aftalen:
"Tilkøb til metrocityring og Nordhavnsvejen
I forlængelse af aftalen med staten om en cityring og tillægsaftalen om etablering af en ny vejforbindelse fra Lyngbyvej til Nordhavnen er parterne enige om i 2009 at afsætte 100 mio. kr. til stationsforpladser og tilkøb vedrørende cityringen, 210 mio. kr. til forberedelse af afgrening mod Brønshøj fra Nørrebro Station samt 100 mio. kr. i forbindelse med Nordhavnsvejen."
Se hele aftalen her (kræver Acrobat reader)

Metroen skal til Nordvest, Brønshøj og Gladsaxe

Cityringen er en realitet. Nu gælder det, at Cityringen skal forberedes til en afgrening ved Nørrebro station mod Brønshøj. Det kræver her og nu en investering fra Københavns Kommune på knap 200 mio. kr., men hvis denne investering ikke foretages, så er det svært at forestille sig, at Cityringen senere udvides med grenen mod Brønshøj. Alle undersøgelser viser, at københavnerne vil have mere metro, og de seneste trafikanalyser har vist at selv bilisterne kan lokkes over i metroen. Vi har brug for din hjælp til forsat at holde kravet om mere metro på dagsordenen. Derfor: Stil krav til dine kommunalpolitikere - og bliv medlem af foreningen NextMetro.

Metroen kom til Brønshøj


I forbindelse med miljøtrafikugen i september 2004, opstillede NextMetro en metrostander på flere forskellige steder, bl.a. Nørrebro og som her Brønshøj Torv. Blandt beundrerne var daværende Miljøborgmester Winnie Berntson.

 

HUR: Brønshøj og Nordvest mangler banebetjening

Hovedstadens Udviklingsråd giver i hvidbogen til Trafikplan 2003 NextMetro ret i at Brønshøj og Nordvest mangler banebetjening

Svaret er en klar tilkendegivelse af at HUR giver Nextmetroret i at der mangler en Nordvestmetro. HUR vælger dog at prioritere denne efter Cityringen. Samtidig lover de at nordvestmetroen vil indgå i den videre trafikplanlægning.

Den fulde ordlyd af svaret til os er:

Med hensyn til Metroens videre udbygning forventes der at foreligge en
udredning om en Metrocityring i Centralkommunerne i efteråret 2004.
Udredningsarbejdet gennemføres efter aftale mellem staten og Københavns
Kommune og Frederiksberg Kommune. Alt tyder således på, at en evt. 4. etape på
Metroen vil blive udformet som en Metrocityring fra Hovedbanegården over Indre
By, Østerport, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro tilbage til
Hovedbanegården. Der vil blive set på mulig-hederne for senere at udbygge
metroen med flere etaper, herunder f.eks. i form af den Nordvest-metro fra
Nørrebro station til Brønshøj eller videre, som der er stillet forslag om. Som
det fremgår af Hvidbogens behandling af emner under rubrikken ”rundt i byen”
fastholder HUR, at Metroens 4. etape skal være en Metrocityring som angivet i
Trafikplan 2003.

Det er imidlertid korrekt, at det omhandlede nordvestområde mangler
banebetjening. Det foreslås derfor, at ”en vurdering af de langsigtede
muligheder for en videre udbygning af Metroen, herunder betjening af
Københavns Nordvestkvarterer” indgår i den videre trafikplanlægning.

Se hele hvidbogen her


NextMetro afviser HURs Trafikplan 2003
”Foreningen NextMetro finder det uforståeligt, at en metroforbindelse gennem de nordvestlige bydele ikke indgår i HURs forslag til trafikplanlægningen for de kommende år.

Gennem mange år har disse, nogle af hovedstadens tættest befolkede bydele, været henvist til den dårligste kollektive trafikbetjening. Det er således de eneste bydele, som ikke forbindes af højklassede trafikforbindelser til city.
At få disse bydele tilsluttet metronettet er en af de mest påtrængende trafikale opgaver i de kommende år.”

Sådan skriver NextMetro i foreningens høringssvar på forslaget til Trafikplan 2003 fra Hovedstadens Udviklingsråd.

NextMetro har tidligere presset på for at få metroforbindelsen med ind i den regionale trafikplanlægning. Men HUR bliver ved med at ignorere de nordvestlige bydele. I rådets forslag til Trafikplan 2003 indgår en metroforbindelse gennem de nordvestlige bydele til city end ikke som en mulighed. Flere stambusser er alt, hvad HUR har at byde på.

”Det er uacceptabelt, at så store dele af Københavns befolkning efter HURs opfattelse fortsat skal henvises til mellem- og lavklassede trafikbetjeninger som stam- og bybusser, mens andre bydele betjenes med en vifte af skinnebårne og busbetjente løsninger. Og det undergraver tilliden til det politiske system og de politiske beslutningstagere, at et behov, der er så veldokumenteret, og et forslag til dets løsning, som har fået så stor tilslutning blandt befolkningen og blandt hovedstadens folkevalgte på tværs af det politiske spektrum, ikke indgår i rådets forslag til den fremtidige trafikplanlægning,” skriver NextMetro.

Læs foreningens høringssvar her..


Run på NextMetro, da metroen kom til Vanløse

”Selvfølgelig skal vi have en metrolinie ud ad Nørrebrogade og Frederikssundsvej!”
”Det må da være den næste!”
”Hvornår kan den være klar?”

NextMetro kunne have samlet mange hundrede underskrifter blandt de besøgende, da vi 12. oktober stillede en pavillon op på Jernbane Allé for at ønske Vanløse tillykke med metro-indvielsen. En del har da også efterfølgende meldt sig ind i foreningen.


Selv om der var både taler og underholdning på festpladsen ved Vanløse station (foruden hovedattraktionen, selvfølgelig – den første metrotur fra Vanløse) skulle mange lige en tur rundt om NextMetro-standen for at kigge nærmere på de ophængte plancher, hvor vi sort på hvidt kunne dokumentere, hvilke dele af København, der har allermest brug for en ny metrolinie.

”Nu skal vi have city-ringen igennem først. Men København har behov for mere metro. Så bare klem på,” opfordrede brødrene Kramer Mikkelsen – overborgmesteren Jens og folketingsmedlemmet Lars – der, som billedet viser, også gæstede NextMetro-standen i Vanløse.

Efter fire timer på Jernbane Allé var hele vores oplag af en introduktionsfolder om NextMetro initiativet – små fire hundrede hæfter – revet væk, så vores budskab er da kommet ud.

Tillykke til Vanløse og alle langs metrolinien! Næste gang er det vores tur!

 

Kramer under pres på hjemmefronten

Både overborgmesterens kone og datter har skrevet under på, at den næste metro skal ud ad Nørrebrogade-Frederikssundsvej, afslører Kramer Mikkelsen i Politiken. Og overborgmesteren selv vakler under presset fra hjemmefronten:

”Det er interssant at vurdere, om ikke næste etape skal nordpå til Brønshøj og Husum”, siger overborgmester Jens Kramer Mikkelsen til Politiken.

Se de seneste nyheder fra metro-frontenKramer forklarer om cityringen
Gladsaxe vil med på metroen

”Vi har hele tiden syntes, at det var en god idé med en metro, der kan køre til den indre by”, siger Gladsaxes borgmester, Karin Søjberg Holst (S), i en kommentar til NextMetro initiativet.

Se de seneste nyheder fra metro-fronten

 


Smykker

Smykker fra CHANTI er elegante og flotte smykker til kvinder, som kan være med til at understrege din personlige stil. Her på vores smykkeside vil du kunne finde smykker til mænd og smykker til kvinder, da vi har over 25.000 smykker på lager, så behøver du aldrig at gå forgæves, når du er på udkig efter smykker online. Kæmpe udvalg af smykker til kvinder, armbånd til mænd, diamant smykker