Derfor

  • Ja, hvorfor skulle vi have en metro gennem Frederiksberg til Vanløse? Passagergrundlaget for en metroforbindelse gennem Nørrebro til Brønshøj-Tingbjerg er stort set lige så stort. Disse forhold er veldokumenterede gennem flere trafikundersøgelser i de senere år. Vil du vide mere om det, så læs her.
  • København er ved at kvæles i trafik. Flere og flere skal frem og tilbage på arbejde, hente unger osv. Vejnettet kan ikke tager flere biler, busser – eller for den sags skyld sporvogne. At lægge trafikken under jorden er den eneste løsning, der effektivt kan forbedre den daglige transport i en storby som København. Se her hvorfor metro – og ikke sporvogne – er den rigtige kollektive trafikløsning for de nordvestlige bydele.
  • Den nordvestlige metro vil komme hele København til gode – og effektivt understøtte miljømålet om at flytte mest mulig af den daglige persontransport over i den kollektive trafik. Et park-and-ride anlæg ved Hillerød-motorvejen kan give bilisterne nem mulighed for at stige om til metronettet. Føres metrolinien videre frem til den planlagte Ring 3 forbindelse (Glostrup-Herlev-Lyngby), vil den blive en attraktiv trafikforbindelse til de nordvestlige forstæder.Se mulighederne
  • Det nordvestlige København er forsømt, når det gælder hurtige og direkte trafikforbindelser til city. Når Metroen åbner, vil de nordvestlige bydele være de eneste, der ikke har jernbane- eller Metro-forbindelse til city. Men der bor 150.000 københavnere i hovedstadens trafikale u-land.